Halsche beemden

Status project: afgerond (2014)

Het gebied Halsche Beemden ligt langs de Essche Stroom tussen de spoorlijn Eindhoven- Den Bosch en de snelweg A2 en omvat ongeveer 45 hectare.

Op historische kaarten is goed te zien dat de Essche Stroom, vroeger ook Halsche Water geheten, in een breed beekdal behoorlijke kronkels maakte. Dit meanderende water is tijdens de ruilverkaveling (rond 1960) rechtgetrokken. Geïnspireerd op de historische loop uit de periode 1910-1919 is deze meander – van bijna 3 kilometer- hersteld.  Het  profiel van de beek is zoveel mogelijk teruggebracht naar de maatvoering van voor de jaren 60. Helemaal zoals vroeger, dat gaat niet, omdat de waterafvoer is sindsdien vergroot. Daarom is de rechtgetrokken beek ook behouden. De meander zal in natte periodes buiten haar oevers treden. En bij extreem hoogwater zal het extra water via de rechte beek afgevoerd worden.

In dit nieuwe beekdal ziet u ook diverse poelen en bosjes voor amfibieën en zoogdieren. In het water zien we de kopvoorn weer zwemmen, een vis die alleen in stromend water leven kan. Boven de nieuwe beek is de ijsvogel al gesignaleerd. En ook de das heeft zijn weg al in het gebied gevonden.

In september 2014 vond een officiele openingshandeling plaats met de direct omwonenden.

Wandelkaart Halsche Beemden

Klik hier voor de wandelkaart Essche Stroom Halsche Beemden.Stroom en haar beekdal.

Samenwerking
Waterschap De Dommel is voor de meeste plannen langs de Essche Stroom verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten. Brabants Landschap is eigenaar van een aanzienlijk deel van de gronden in de Halsche Beemden en is nu de beheerder van het gebied. Het plan is dan ook in samenwerking met hen tot stand gekomen.

Ook zijn alle bewoners benaderd om mee te denken over de herinrichting van hun woonomgeving. Met diverse belanghebbende partijen en bewoners voerden we persoonlijke gesprekken. Tijdens deze gesprekken hebben we de doelstellingen voor het gebied toegelicht, informatie uitgewisseld en wensen en kansen kenbaar gemaakt. De verkregen informatie namen we mee in de planvorming .

Meedenkende partijen zijn: Gemeente Vught, Gemeente Haaren, Landschap, natuur en milieu Haaren, Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, Heemkundekring De Kleine Meierij, afdeling Esch, ZLTO De Leye, Beheerseenheid BTO en Ons Vermaak.

Financiering
Het project Halsche Beemden wordt gerealiseerd mede door financiering van de Provincie Noord-Brabant en het Programma Synergiegelden KRW.