Levendig Bleijendijk

Status project: afgerond (2015)

- In het voorjaar van 2015 is het beekherstel van de Essche Stroom bij Bleijendijk afgerond. Hier kronkelt de beek weer door het landschap zoals ze dat ook vijftig jaar geleden al deed. Dankzij de meanderende Essche Stroom is bij landgoed Bleijendijk een uniek beeklandschap ontstaan, waar de natuur haar gang kan gaan en waar de mens zich veiligheid weet voor de grillen van het water.

Landgoed
Het middeleeuwse landgoed Bleijendijk ligt van oorsprong aan de Essche Stroom. De beek werd in de jaren zestig omgevormd tot een kanaal. Vijftig jaar lang stroomde het water ingeklemd tussen twee dijken in hoog tempo naar de Dommel. Het landgoed en de Essche Stroom waren daardoor niet langer met elkaar verbonden. Met onder meer verdroging van de natuur als gevolg.

Aanpak verdroging
In de jaren ’90 kwam daarin verandering. Samen met landgoed Bleijendijk pakte Waterschap De Dommel de waterhuishouding van het gebied aan. De aanleg van zeven retentievijvers maakte een einde aan de verdroging. De vijvers zorgen in droge tijden voor extra water, dat via de grond de natuur nat houdt. Daardoor is het landschap veranderd en is er meer natte natuur. Dat was pas het begin.

Herinrichting
Sinds 2005 zijn het waterschap en Landgoed Bleijendijk samen gaan nadenken over de vraag hoe de Essche Stroom beter kan worden verbonden met het landgoed. Het antwoord op die vraag is precies tien jaar later zichtbaar. Over een lengte van 2,5 kilometer is het kanaal veranderd in een kronkelende beek. Het water is schoner geworden en de natuur krijgt er alle kansen. De dijken zijn verlegd en hebben ruimte gemaakt voor brede, glooiende oevers. In tijden van hoog water kunnen die overstromen, op een natuurlijke en veilige manier.

Impuls
Vanaf 2015 kunnen bewoners en bezoekers van Bleijendijk genieten van de nieuwe beek en de ruimte van het aangrenzende landschap. Landgoed en beekdal zijn opnieuw met elkaar verbonden. Dit betekent ook een nieuwe impuls voor de doelstelling van het landgoed: mensen bewust te verbinden met de omgeving en met zichzelf. In waarneming, beleving en werk.

Bekijk ook het filmpje over Landgoed Bleijendijk (2013) met uitleg over de veranderde waterhuishouding.
 

Wandelkaart Bleijendijk

Klik hier voor de wandelkaart Essche Stroom Bleijendijk.

Opening beekherstel Bleijendijk
Vanaf nu kan iedereen met eigen ogen zien hoe de Essche Stroom bij Bleijendijk vroeger door het landschap kronkelde. Op zaterdag 6 juni verklaarde Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel, het beekherstel van dit deel van de Essche Stroom voor ‘afgerond’. Hij deed dat door op landgoed Bleijendijk een kunstwerk te onthullen.

Ruim vijfhonderd bezoekers genoten op een zonovergoten landgoed Bleijendijk van wandelingen, vaartochten en activiteiten voor kinderen. Dankzij de kronkelende Essche Stroom zijn Vught en Sint-Michielsgestel dan ook een fraai beeklandschap rijker.

Ruimte voor stroming
De afronding van het beekherstel bij Bleijendijk werd ’s ochtends al gevierd met een zogenaamde inspiratiebijeenkomst ‘Ruimte voor Stroming’. Daarvoor kwamen genodigden bijeen in Kloosterhotel ZIN in Vught. Hier ging het vooral over het belang van de samenhang tussen waterveiligheid en het ontwikkelen van natuur en landschap. Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Hans Leeflang  namen sprekers als watergraaf Peter Glas en Eric Luiten, de Rijksadviseur Landschap en Water, de toehoorders mee van geschiedenis naar toekomst. Eregasten tijdens het symposium waren gedeputeerde Johan van den Hout van de Provincie Noord-Brabant en mevrouw Anneke Teulings, eigenaresse van landgoed Bleijendijk. Zij was vol lof over de samenwerking met het waterschap. ‘Samen hebben we ervoor gezorgd dat het landgoed en de Essche Stroom nu zo mooi met elkaar zijn verbonden. Dat mogen wij echt samen vieren.’

Financiering
Het project Levendig Bleijendijk wordt gerealiseerd mede door financiering van de Provincie Noord-Brabant, het programma Synergiegelden KRW en Landgoed Bleijendijk.