Plan Ruiting

Status project: afgerond (2006)

Familie Van de Sande heeft het initiatief genomen om 12 ha van hun eigendom om te vormen van landbouwgebied in natuurgebied. Hierbij heeft Waterschap De Dommel de kans gekregen om een aantal van haar doelstellingen voor het project Essche Stroom te realiseren.

De volgende doelen zijn gerealiseerd:

  • Het inrichten van 12 ha grond zodat een natuurlijke begroeiing ontstaat die beter is afgestemd op hogere grondwaterstanden.
  • Het open graven en schoonmaken van de 0.4 km oude beekloop die begraven lag in het perceel.
  • Het graven van een poel en aanplanten van beplanting zodat flora en fauna zich kan verplaatsen langs de Essche Stroom en tussen Essche Stroom en Helvoirts Broek.
  • Het verlagen van de kade zodat maximaal 9 ha van het perceel tijdelijk onder water kan lopen (waterberging)

Resultaat
Het resultaat is een gebied dat omgevormd is tot natuur. Er grazen nog een aantal koeien om het gebied te beheren. Langs de Essche Stroom is nu ruimte voor water. Tijdens hoogwater kan deze grond onder water stromen. In het plas-dras gedeelte ontstaat een gevarieerd natuurgebied. Een stuk van de oorspronkelijke Essche Stroom is open gegraven en slingert door het gebied

Officiele opening
Donderdag 7 december 2006 is de afronding van het project gezamenlijk gevierd. Ruim vijftig genodigden hebben onder begeleiding van familie Van de Sande een wandeling door gebied ‘De Ruiting’ gemaakt. De wandeling startte bij de boerderij van Van de Sande. Het hek werd officieel geopend door de oudste kleindochter van de familie.

Al lopend door het natte gras werd er vervolgens bij de ‘nieuwe’ meander door Giel en Riet van de Sande een zitbankje onthuld. In de rugleuning staan de logo’s van het waterschap en bosgroep Zuid Nederland ingekerft.

Een stukje verderop, langs de kade van de Essche Stroom, onthulde watergraaf Peter Glas het informatiebord van waterbergings- en natuurgebied De Ruiting. Hij deed dat met de kleinkinderen van de familie Van de Sande. Met deze symbolische handeling wilde hij het accent leggen op de samenwerking in de toekomst. ‘Het waterschap zoekt naar mogelijkheden om water de ruimte te geven. Alleen door samenwerking kunnen wij ervoor zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden.’

Koninklijk bezoek 2007
Op 25 april 2007 bracht Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander een bezoek aan Plan Ruiting. In een ongedwongen sfeer stelde hij  dhr. van de Sande allerlei vragen over hoe hij tot dit initiatief was gekomen en welke afwegingen hij hiervoor had gemaakt. Vervolgens wandelde de Prins van Oranje over het terrein van dhr. van de Sande en liet zich ter plekke nog het een en ander uitleggen door dhr. van de Sande en mevr. De Wit van Waterschap De Dommel. De Prins was erg belangstellend.