Plan Nemer

Status project: afgerond (2009)

Tegenwoordig begint de Essche Stroom net buiten Oisterwijk, waar de Achterste en Voorste Stroom samenvloeien. Vroeger lag deze samenkomst nabij Kasteel Nemerlaer, waar het water via de Nemer in de richting van Esch stroomde. Na het graven van de huidige Essche Stroom (tijdens de ruilverkaveling begin jaren zestig) is de Nemer in verval geraakt.

De waterbodem van de Essche Stroom bij Nemerlaer is in 2007 schoongemaakt en de beek is opnieuw ingericht. Door het aanbrengen van oeverbanken in de huidige Essche Stroom in 2008 en 2009 heeft de beek meer dynamiek gekregen en zijn paaiplaatsen voor vissen ontstaan. De oever van de Essche Stroom loopt nu onder het spoor door, waardoor water- en oevergebonden dieren zich weer prima langs de beek kunnen voortbewegen.

Bijzonder aan het project is dat het water uit de Essche Stroom nu weer grotendeels door de Nemer stroomt. De Nemer functioneert hiermee ook als vispassage voor de barrière die de stuw in de Essche Stroom vormt. Vissen zoals de serpeling, de rivierdonderpad en de bittervoorn kunnen zich nu weer verplaatsen tussen de stroomop- en stroomafwaartse delen van de beek.

In samenwerking met Brabants Landschap is de Nemer op het landgoed heringericht. Naast het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden, waren ook het  behoud en versterking van cultuurhistorische landschapsstructuur een belangrijk uitgangspunt.

De volgende doelen zijn gerealiseerd:

  • Het vispasseerbaar maken van de stuw in de Essche Stroom
  • Het schoonmaken van de verontreinigde waterbodem (sanering)
  • Herinrichten van de beek en oevers, voor een natuurlijker en dynamischer verloop
  • Anti-verdrogingsmaatregelen van het landgoed Nemerlaer.
Op het landgoed zijn beken heringericht waarbij de historische lopen van de Voorste en Achterste Stroom het uitgangspunt vormen.

 


 

Op 2 juni 2009 is de opnieuw ingerichte Essche Stroom bij Landgoed Nemerlaer feestelijk geopend door watergraaf Peter Glas en directeur Jan Baan van Brabants Landschap.