ECOLOGISCHE STAPSTENEN ESCH (afgerond)

deelproject van Kom Esch-Ruiting

Waterschap De Dommel heeft in 2018 drie natte natuurgebiedjes in Esch ingericht: Het haventje bij de Haarensebrug, de waterontdekplek achter de Willibrordusschool en het Essche loopje ten noorden van de Runsdijk.

Stapstenen
De opgave om de oevers van de Essche Stroom natuurvriendelijk in te richten was in Esch best ingewikkeld. Omdat de huizen en tuinen direct aan de beek liggen, is hier te weinig ruimte om de beek te laten meanderen. Door dit gebrek aan ruimte zijn er echter unieke initiatieven ontstaan. De oplossing was om zo dicht mogelijk in de buurt van de Essche Stroom enkele kleine natte natuurgebiedjes in te richten, met poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebieden zijn voor dieren en planten ‘stapstenen’ naar aangrenzende natuurgebieden. Het unieke is de manier waarop deze ecologische stapstenen ingericht zijn. Door initiatieven van betrokken inwoners is Esch nu een waterontdekplek en een haventje rijker.

‘t Haventje
Naast de grote brug pronkt nu opnieuw 't Haventje van Esch. Het haventje verdween rond 1800-1860, maar is altijd een belangrijke handelslocatie voor het dorp geweest. Deze cultuurhistorie is hier nu zichtbaar gemaakt en gecombineerd met recreatie en natuur. Het is een prachtige entree voor het dorp: een haventje dat past in het landschap met een aanlegsteiger, picknickbanken tussen fruitbomen, een redoute (beschermingswal) en een gedenkplek. Iets  verder van de weg af liggen de hooilanden met, centraal in de velden, een poel voor de amfibieën.

Op 5 mei 2018 is 't Haventje officieel geopend door Waterschap De Dommel. De sleutel van 't haventje is hierbij overgedragen aan de gemeente Haaren.

Lees ook:
Esschenaren omarmen hun nieuwe haven
Een haven met geschiedenis
Poossteen markeert plek om te gedenken

Waterontdekplek De Kikkertuin
De stapsteen achter de bassischool is compleet anders ingericht. De leerlingen van de Willibrordusschool hebben bijgedragen aan het ontwerp voor een waterontdekplek. De kinderen hebben die inmiddels De Kikkertuin gedoopt. Het is een educatieve plek, waar water centraal staat. In het hooiland ligt een grote poel waar de leerlingen vanaf een steiger met schepnetten planten en waterdiertjes kunnen onderzoeken.

Essche Loopje
Tussen de Runsdijk en de Essche Stroom is een gedeelte van het Essche Loopje natuurlijker ingericht. Deze stapsteen verbindt het Essche Loopje met de Essche Stroom en vormt een belangrijke verbinding met de Halsche Beemden. Het talud van het Essche Loopje is flauwer gemaakt en ligt een robuuste poel met daaromheen knotbomen.

Meer informatie
Lees ook het artikel: Een groene verbinding

.