Herstel Eikenhorst

Status project: afgerond (2010)

Het landgoed Eikenhorst vormde tot 1907 een geheel met landgoed Sparrenrijk en was onderdeel van Halsche Heide. Nu is het landgoed in eigendom van Brabants Landschap. Aan de rand van het landgoed ligt nog een stukje oude loop van de Essche Stroom.

In vroegere tijden is het landgoed natter geweest dan dat het nu is. De vele greppels en rabatten verspreid over het hele landgoed, vormen de overblijfselen uit die tijd.Tegenwoordig ligt het grondwater veel dieper, waardoor de omstandigheden voor een aantal waterafhankelijke planten is verslechterd.

Waterschap De Dommel heeft een aantal maatregelen getroffen waardoor het water langer wordt vastgehouden. 

Begin december 2010  is de belangrijkste watergang over landgoed Eikenhorst schoongemaakt. Ook zijn er twee nieuwe stuwtjes geplaatst. Daardoor kan het gebied het water van Eikenhorst zelf en het water uit Sparrenrijk beter vasthouden. Ook zijn er enkele duikers vervangen door exemplaren met een grotere diameter. Dit helpt bij het beter kunnen sturen van de waterverdeling.

Wandelend over het landgoed zijn er veel verschillende bijzondere planten te zien. In natte perioden staat er water in de vele kleine slootjes op het landgoed.

Brabants Landschap is de beheerder van het landgoed. Voor het herstel van Eikenhorst is intensief met hen samengewerkt.

Het project NNP Eikenhorst is gerealiseerd mede door financiering van de Provincie Noord-Brabant.