Kleine Aa

Status project: afgerond (2011)

De Kleine Aa is - over een lengte van 1,5 kilometer, tussen de Kapelweg en de Helweg in Boxtel opnieuw ingericht. Het resultaat is een natuurlijke, smalle, door het landschap kronkelende beek. Twee stuwen in de beek zijn vervangen door vistrappen. Hierdoor kunnen vissen zoals de bittervoorn, kopvoorn en winde weer vrij migreren tussen de Essche Stroom en de Beerze. Door het gebruik van stortsteen in deze vispassages verbetert de leefomgeving van de beschermde rivierdonderpad. Ook amfibieën voelen zich in het gebied meer thuis dankzij de poelen aan de oever van de beek. Het landschap langs het water is gevarieerd, met bloemrijk grasland, knotwilgen en fladderiepen. Er is een nieuw wandelpad aangelegd met wandelbrug over de beek waar vroeger ook een oversteek lag. 

Officiele opening
Op 18 september 2011 heeft Watergraaf Peter Glas samen met Jan Baan van Brabants Landschap tijdens Zondag Waterdag het project officieel geopend. De wethouders van de gemeenten waar de Essche Stroom doorheen stroomt, stonden hen bij om gezamenlijk een brug te slaan naar de toekomst.

Vertical Slot
Als sluitstuk van dit beekherstelproject hebben we in mei 2013 een tweede vispassage aangelegd, ter hoogte van de Helweg. Een bijzondere vispassage: een zogenoemde Vertical Slot vispassage [zie artist impression hieronder].

Door de vertical slotpassage om de brug heen, kan de brug blijven staan. De vispassage bestaat uit een 20 meter lange, betonnen buis met tussenschotten met doorstroomvensters. Deze vormen samen een aantal kamers waar de vissen even op adem kunnen komen voor het volgende 'stapje'. Het water uit de Kleine Aa stroomt hier doorheen en vormt een lokstroom voor de vissen. Deze weten instinctief welke richting ze op moeten zwemmen. Aldus zwemmen de vissen 'zichzaggend' stroomopwaarts door de buis en passeren de stuw.

Meer weten over de werking en de aanleg van deze vispassage? Lokale Omroep Esch heeft de werkzaamheden gefilmd. U kunt het resultaat bekijken in deze uitzending over de Vertical Slot vispassage aan de Kleine Aa in Boxtel.

 

Samenwerking
Het project Kleine Aa is gerealiseerd mede door financiering van de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie Infrastructuur & Milieu en de gemeente Boxtel.