HERINRICHTING ESSCHE STROOM BRUGGELAER-ESCH (in voorbereiding)

Een groot deel van de Essche Stroom is opnieuw ingericht. Maar het beekherstel is nog lang niet af. Stroomopwaarts van Esch worden de voorbereidingen getroffen om de beek opnieuw in te richten.

Door te onderhandelen met grondeigenaren heeft het waterschap de gronden in bezit gekregen, die nodig zijn om de beek te zijner tijd opnieuw in het landschap te laten kronkelen.

Aanpassingen
Tijdens de onderhandelingen zijn hier en daar afspraken gemaakt over aanpassing van de percelen, zodat de grondeigenaren deze ook werkelijk kunnen gebruiken. Soms moet de grond bijvoorbeeld iets worden opgehoogd, elders worden nieuwe sloten gegraven. Afgesproken is dat het waterschap deze werkzaamheden uiterlijk dit jaar uitvoert.

Tussen 2019 tot 2021 wordt  de Essche Stroom opnieuw ingericht.