Kom Esch-Ruiting


Status project: in voorbereiding en (deels) in uitvoering
 

Het deelproject Kom Esch kent al een lange geschiedenis. Gestart in 2006 met veel enthousiasme en betrokkenheid uit de omgeving, werd er in 2009 abrupt een halt toegeroepen. Door verschillende oorzaken, waaronder het vervallen van de opgave om een Robuuste Verbinding langs de Essche Stroom te realiseren, heeft het waterschap in 2009 de planvorming voor de Essche Stroom bij Esch moeten opschorten.

Na jaren van stilte is er in nu duidelijkheid. Het traject vanaf De Ruiting tot aan de spoorlijn bij Hal is een zeer belangrijke schakel in het totale beeksysteem. Het realiseren van de (water)doelen in dit gebied staat hoog op de prioriteitenlijst van Waterschap De Dommel. Daarom wordt rond de kom van Esch de Essche Stroom de komende jaren alsnog opnieuw ingericht. Ook nemen we het laatste traject van de beek de Kleine Aa vanaf de Helweg tot aan de uitmonding in de Essche Stroom mee in dit project. Met de toekomstige herinrichting van de Essche Stroom willen we een robuust watersysteem aanleggen dat ook voldoet in extreme omstandigheden. Het belangrijkste doel is de inwoners en gebouwen in Esch te beschermen tegen mogelijk hoog water. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Hoe precies staat nog niet vast.

Een ontwerp is in voorbereiding, maar nog niet definitief. Er zijn wel diverse denkrichtingen over de nieuwe inrichting. Daar waar de ruimte dit mogelijk maakt, zoals bij de Ruiting (Uilenbroek) zien we de kans om de beek te laten meanderen (kronkelen) door het beekdal. 

In de Kom van Esch, waar de ruimte beperkt is, wordt vanaf januari gewerkt aan het realiseren van een ecologische verbindingzone. Drie natte natuurgebiedjes worden ingericht als stapstenen voor planten en dieren voor aangrenzende natuurgebieden. Vanaf 8 januari werkt het waterschap aan ’t Haventje bij de Haarensebrug, de waterontdekplek achter de Willibrordusschool en het Essche loopje ten noorden van de Runsdijk. Tijdens de jaarlijkse nationale boomfeestdag op 14 maart 2018 zal de waterontdekplek officieel door de kinderen van de Willibrordusschool geopend worden.  En op 5 mei, met Bevrijdingsdag, openen waterschap en gemeente Haaren het Haventje feestelijk in samenwerking met de lokale stichting Op Drift.


Via het menu aan de rechterzijde of via onderstaande links  kunt u meer lezen over het deelproject Kom Esch-Ruiting.

Doel
Samenwerking en financiering
Resultaten tot nu toe
Interessante links