Kom Esch-Ruiting

Status project: in voorbereiding en (deels) in uitvoering

Het deelproject Kom Esch kent al een lange geschiedenis. Gestart in 2006 met veel enthousiasme en betrokkenheid uit de omgeving, werd er in 2009 abrupt een halt toegeroepen. Door verschillende oorzaken, waaronder het vervallen van de opgave om een Robuuste Verbinding langs de Essche Stroom te realiseren, heeft het waterschap in 2009 de planvorming voor de Essche Stroom bij Esch moeten opschorten.

Na jaren van stilte is het project vanaf 2014 weer opgestart en wordt in delen uitgevoerd. Het traject vanaf De Ruiting tot aan de spoorlijn bij Hal is een zeer belangrijke schakel in het totale beeksysteem. Het realiseren van de (water)doelen in dit gebied staat hoog op de prioriteitenlijst van Waterschap De Dommel. Daarom wordt rond de kom van Esch de Essche Stroom de komende jaren opnieuw ingericht. We willen een robuust watersysteem aanleggen dat ook voldoet in extreme omstandigheden. Het belangrijkste doel is de inwoners en gebouwen in Esch te beschermen tegen mogelijk hoog water.

Omdat het project meerdere doelen kent, is het opgesplitst in verschillende deelprojecten.

Deelprojecten
Ecologische stapstenen Esch (afgerond)
Keringen Esch